Engels

Wij zien het als onze taak alle kinderen een stevige basis mee te geven voor een toekomst in de maatschappij. Beheersing van de Engelse taal wordt steeds belangrijker in onze moderne samenleving. In vervolgstudies, op het werk en in internationale contacten wordt er een steeds groter beroep gedaan op de Engelse taalvaardigheid. Wij zijn van mening dat kinderen niet vroeg genoeg met het leren van een vreemde taal kunnen beginnen. Door vroeg te starten, profiteren we van het speelse gemak waarmee kinderen een taal leren. Daarom zijn de Engelse lessen al geïntegreerd in het programma vanaf groep 1.

In de kleutergroepen wordt er gewerkt met ‘I pockets’, in de groepen 3 en 4 werken ze met ‘Our Discovery Island’ en in de groepen 6 t/m 8 wordt er gewerkt met de methode ‘Groove Me’.

Bekijk hier al het nieuws

Taken

inschrijvenkennismakenschoolgids

https://www.violierschiedam.nl/wp-content/uploads/Venster-schoolgids-2022-2023-41567-15HT-000-26-01-2023.pdf