Engels

Engels op de Violier. Wij zien het als onze taak alle kinderen een stevige basis mee te geven voor een toekomst in de maatschappij. Beheersing van de Engelse taal wordt steeds belangrijker in onze moderne samenleving. In vervolgstudies, op het werk en in internationale contacten wordt er een steeds groter beroep gedaan op de Engelse taalvaardigheid. Wij zijn van mening dat kinderen niet vroeg genoeg met het leren van een vreemde taal kunnen beginnen. Door vroeg te starten, profiteren we van het speelse gemak waarmee kinderen een taal leren. Daarom zijn de Engelse lessen al geïntegreerd in het programma vanaf groep 1. De Violier staat voor kwaliteit en heeft zich bij de invoering van het Engelstalig programma dan ook laten begeleiden door EarlyBird, het expertisecentrum Vroeg Engels in Nederland. Met het hele team hebben wij de cursus Classroom English gevolgd, om de lessen op een goede manier te kunnen geven. In de groepen 1 t/m 6 wordt er 60 minuten les in het Engels gegeven. In de groepen 7 en 8 is dit 90 minuten per week. In de groepen 1 t/m 4 werken wij met de methode “I-pockets” en in groep 5 t/m 8 met de methode “Our Discovery Island”. Deze methodes sluiten op elkaar aan en bieden zo een goede doorgaande leerlijn.

In de kleuterklassen gaan de kinderen spelenderwijs met Engels aan de slag. Elke les begint met het gedag zingen van “Monkey” de handpop. Dit is voor de kinderen het teken dat de Engels les gaat beginnen. Wanneer de leerkracht de Engelse ketting omdoet, betekent dit voor de kinderen dat de leerkracht alleen nog in het Engels zal spreken. De volledige les wordt dus in het Engels gegeven. Er zijn verschillende thema’s die in de methode aan bod komen. Deze thema’s proberen wij altijd aan te laten sluiten met het lopende (Nederlandse) thema in die periode. Ouders krijgen aan het begin van het thema een woordenlijst mee naar huis, zodat ouders ook weten welke woorden de kinderen gaan leren. Bij de kleuters staan vooral het luisteren, begrijpen en spreken centraal. Door middel van verschillende activiteiten zoals; het bekijken van een filmpje, het bespreken van een praatplaat, het luisteren naar en zingen van een liedje en verschillende spelletjes, wordt de woordenschat van de kinderen vergroot en worden de kinderen uitgedaagd om in het Engels te spreken. In groep 3 werken de kinderen met handpop “Tiger” en in groep 4 met “Giraffe”. Ook in deze groepen staan vooral begrijpen, luisteren en spreken centraal. Er wordt veel aandacht besteedt aan communicatieve vaardigheden zodat kinderen het vertrouwen krijgen om in het Engels te spreken. Halverwege groep 4 wordt er een start gemaakt met lezen en schrijven in het Engels. Vanaf groep 5 wordt het lezen en schrijven verder uitgebreid. Van woorden schrijven wordt er toegewerkt naar zinnen en in groep 7 en 8 verhalen in het Engels. In de groepen 7 en 8 wordt in het schooljaar 2016-2017 gestart met CLIL-projecten. CLIL staat voor Content and Language Integrated Learning. Dit houdt in dat andere vakken in het Engels worden gegeven in projectvorm. De leerlingen gebruiken op deze manier hun Engelse vaardigheden om de wereld te verkennen. Het team krijgt vanuit Early Bird begeleiding bij het opzetten van de projecten.

In het schooljaar 2014-2015 is de Violier gestart met Engels in alle groepen. Wij zien het als onze taak alle kinderen een stevige basis mee te geven voor een toekomst in de maatschappij. Beheersing van de Engelse taal wordt steeds belangrijker in onze moderne samenleving. In vervolgstudies, op het werk en in internationale contacten wordt er een steeds groter beroep gedaan op de Engelse taalvaardigheid. Wij zijn van mening dat kinderen niet vroeg genoeg met het leren van een vreemde taal kunnen beginnen.
Door vroeg te starten, profiteren we van het speelse gemak waarmee kinderen een taal leren.

Engels voor peuters: Little Bird

In het schooljaar 2015-2016 start KomKids in onze school een bijzondere peutergroep voor kinderen van 2 tot 4 jaar onder de naam Little Bird. Little Bird werkt spelenderwijs aan het leren van de Engelse taal aan kinderen van 2 tot 4 jaar. Dit sluit volledig aan bij het Early Bird concept van OBS de Violier, om zo te zorgen voor een doorgaande ontwikkelingslijn. Wij zorgen voor goede begeleiding en de allerleukste leeftijdgerichte activiteiten waarmee we de talenten van uw kind stimuleren.

Voor meer informatie kunt u een kijkje nemen op website van Early Bird: www.earlybirdie.nl

Bekijk hier al het nieuws

inschrijvenkennismakenschoolgids