Arrangementen

Om tegemoet te komen aan de verschillen in niveau van de leerlingen, werken we op de Violier in verschillende niveaugroepen bij de vakken begrijpend lezen, technisch lezen, spelling en rekenen. Dit noemen we arrangementen.

In de groepen 1-2 worden er aan het eind van groep 1 de eerste cito-lovs toetsen (taal en rekenen) afgenomen. In alle volgende leerjaren worden er in januari en juni cito-lovs toetsen afgenomen.

De resultaten van alle leerlingen worden nauwgezet bekeken. De resultaten van deze cito-lovs toetsen  alsmede de resultaten van de methodetoetsen (elke 4 a 6 weken) vormen de basis voor de indeling in arrangementen.
Ook de observaties in de klas spelen hierbij een belangrijke rol (bijv. de concentratie, werkhouding, tempo).
Onderstaande indeling is een leidraad, maar geen absolute regel. Het inzicht van de leerkracht, na het werken met de leerling, kan aanleiding geven om hem of haar in een ander arrangement te plaatsen.

Plusarrangement: A en A+ score

Uw kind heeft een extra uitdaging nodig in de vorm van uitbreiding van het werk of bijv. kortere instructies. Ook de leerlingen die meer uitdaging nodig hebben dan de plusstof van de methode, worden in het plusarrangement ingedeeld.

Basisarrangement: B en C score

Uw kind beheerst de basisstof op voldoende niveau, binnen de gestelde leertijd.

Intensief arrangement: D score

Uw kind heeft moeite met de basisstof en heeft hiervoor verlengde instructie of extra oefening nodig. Tijdens elke les ( als de andere kinderen zelfstandig verwerken) krijgt uw kind extra uitleg en aandacht in een klein groepje van de eigen leerkracht.

Zeer intensief arrangement: E score

Uw kind heeft zeer veel moeite met de basisstof. Hij of zij krijgt niet alleen verlengde instructie en extra oefening tijdens elke les, maar ook twee keer per week een extra oefenmoment waarin ook onderliggende problemen aangepakt worden. De gestelde doelen die voor de hele groep gelden, kunnen voor de leerlingen in het zeer intensieve arrangement aangepast worden

Bekijk hier al het nieuws

inschrijvenkennismakenschoolgids