Begaafdengroep

Doelstelling

Op de Violier vinden wij het belangrijk dat alle kinderen passend onderwijs krijgen op alle niveaus. Zo is er aandacht voor kinderen die extra hulp nodig hebben en er is ook structureel aandacht voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben. Deze laatste groep kinderen moet hun executieve functies kunnen trainen zodat ze goed voorbereid naar het middelbaar onderwijs kunnen. Daarnaast wordt hen goede vaardigheden aangeleerd om te kunnen leren leren. Het uitgangspunt is dat iedere leerling zich ontwikkelt in een ononderbroken leerlijn

Levelwerk

Levelwerk is een leerlijn voor meer- en hoogbegaafde leerlingen van groep 3 t/m 8 van het basisonderwijs. Het is bedoeld voor leerlingen die extra uitdaging nodig hebben op school omdat ze ‘meer’ aankunnen. Levelwerk geeft handvatten om te differentiëren met begaafde en hoogbegaafde leerlingen. Het bestaat uit verschillende reken- en taalwerkboekjes, maar ook boekjes met allerlei uiteenlopende onderwerpen. De leerkracht zal (met behulp van de hoogbegaafden- specialist) de stof compacten. Hierdoor komt er tijd vrij om te verrijken met levelwerk.

Het extra aanbod kan ook per vakgebied zijn. Doelgroep zijn leerlingen met I of hoge II-scores.

Pallas Athena

Het kan zijn dat kinderen die met levelwerk werken, moeite hebben met executieve vaardigheden zoals plannen, hulp vragen of doorzetten. Als dat het geval is, worden de kinderen extra begeleid in de Pallas Athena groep. Deze kinderen worden elke week een half uur uit de klas gehaald door de HB-specialist. Hier wordt er extra nadruk gelegd op de te leren vaardigheden.

De Pallas Athena groep is er voor kinderen van de groepen 3 t/m 8

Minerva

Hoogbegaafde leerlingen die nog meer uitdaging kunnen gebruiken om hun vaardigheden te trainen, komen in de Minerva-groep. Hier geven we onder andere Spaans en doen we projecten van psychologisch adviesbureau Ponte, dat gespecialiseerd is in hoogbegaafde kinderen. Hiermee spreken we de kinderen op een dusdanig niveau aan dat ze extra uitgedaagd worden in het trainen van hun executieve vaardigheden. De Minerva-groep werkt een dagdeel per week.

De Minerva-groep is er voor kinderen van de groepen 4 t/m 8

Twee keer per schooljaar wordt opnieuw gekeken of een leerling geplaatst kan worden/blijven in de Minerva-groep aangezien de ontwikkeling van een kind niet altijd lineair verloopt.

Bovenschoolse plusklas (op de Violier)

Wanneer we merken dat er op school niet genoeg aan de vaardigheden gewerkt kan worden óf dat een leerling een dusdanig hoog IQ heeft dat het gelijkgestemden op school mist, kan ervoor gekozen worden de leerling 1 dag per week te laten werken in de bovenschoolse plusklas.

Bij plaatsing in de bovenschoolse plusklas wordt er een signaleringslijst ingevuld, het DHH, zowel door de ouders als door de leerkrachten. Daarnaast wordt er ook gekeken naar de motivatie, de werkhouding en het analytisch vermogen en is er een gesprek met de ouders.

Op obs Loep kan deze leerling dan één dag per week deelnemen aan de bovenschoolse plusklas van de Stichting Primo die op dit moment gedraaid wordt door Dhr. D. Spanjaard.

.
 
 

Bekijk hier al het nieuws

Taken

inschrijvenkennismakenschoolgids

https://www.violierschiedam.nl/wp-content/uploads/Venster-schoolgids-2022-2023-41567-15HT-000-26-01-2023.pdf