Doorstroomtoets 2023-2024

Met ingang van dit schooljaar zullen wij in plaats van de IEP-eindtoets net als alle scholen in Nederland de doorstroomtoets invoeren in leerjaar 8. Dit is een wettelijk vastgelegde verandering. Het toezicht op kwaliteit van de verschillende doorstroomtoetsen komt in handen van het ministerie. Wij hebben als school gekozen, net als voorgaande jaren, voor de IEP-doorstroomtoets met als onderliggende reden dat wij ons leerlingvolgsysteem ook gebruikmaken van IEP (in groep 7 en 8) en kinderen niet meer hoeven te wennen aan de manier van toetsen en de manier waarop de vragen worden gesteld. Ons leerlingvolgsysteem geeft ons, samen met de resultaten van de methodetoetsen en de observaties in de klas een goed beeld voor het (voorlopig) advies. Ons (voorlopig) advies is niet alleen gebaseerd op wat de leerling in groep 8 laat zien, maar in bevindingen van voorgaande jaren tellen hierbij ook mee.

Een kort overzicht van de belangrijke data:

In de periode van 4 t/m 29 september hebben de leerkrachten van groep 8 een kennismakings-/verwachtingsgesprek met ouders en kinderen. Tijdens dit gesprek wordt kennisgemaakt en kunnen zullen de leerkrachten hun verwachting uitspreken over de uitstroom naar het voortgezet onderwijs. Ouders hebben dan een idee in welke richting en voor op welke scholen zij zich kunnen oriënteren tijdens de open dagen. Dit is geen advies, maar slechts een indicatie van de richting waarin door ons op dit moment gedacht wordt.

In de periode tussen 10 en 31 januari ontvangen ouders en leerlingen uit groep 8 een uitnodiging voor het voorlopig adviesgesprek. Begin februari maken de leerlingen de doorstroomtoets. Uiterlijk 15 maart ontvangt de school de uitslag van de doorstroomtoets.  Als de doorstroomtoets een hoger advies geeft, dan het advies dat door ons is gegeven, vindt er een heroverweging door de leerkrachten, IB en directie plaats. Dit gesprek zal plaatsenvinden tussen 15-24 maart. Tijdens het gesprek in maart krijgen de leerlingen hun definitief advies te horen.

In de week van 25-31 maart 2024 kunnen de leerlingen zicht aanmelden voor het Voortgezet Onderwijs. Uiterlijk 15 mei 2024 krijgen zij een bevestiging van de plaatsingen. Eind van het schooljaar vindt er nog een ‘warme’ overdracht plaats tussen de basisschool en het Voortgezet Onderwijs.

Bekijk hier al het nieuws

Taken

inschrijvenkennismakenschoolgids

https://www.violierschiedam.nl/wp-content/uploads/Venster-schoolgids-2022-2023-41567-15HT-000-26-01-2023.pdf