Engels

Op de Violier zien we het als onze taak alle kinderen een stevige basis mee te geven voor een toekomst in de maatschappij. Beheersing van de Engelse taal wordt steeds belangrijker in onze moderne samenleving. In de bovenbouw worden zelfs sommige reguliere lessen in het Engels gegeven.

PallasAthena

Op basis van de beschikbare Cito-scores, kindkenmerken en leerkrachtgegevens kunnen leerlingen van de groepen 4 t/m 8 die meer uitdaging nodig hebben geplaatst worden in de PallasAthena-groep. Deze kinderen gaan 1 dagdeel per week buiten de klas werken aan projecten (bijv. kunst, mythologie enz), Spaans en drama onder leiding van een leerkracht.

Eigentijds onderwijs

Onder eigentijds onderwijs verstaan wij onderwijs dat kinderen ondersteunt bij het leven in de wereld van nu en hen voorbereidt op het leven in de wereld van morgen. Onderwijs dat uitgaat van de kwaliteiten van kinderen en rekening houdt met hun verschillen. En onderwijs dat aansluit bij de manier waarop kinderen leren, gebruikmakend van nieuwe middelen/technologieën.

 

Voor het eerst naar school

Bent u op zoek naar een school voor uw kind? De Violier biedt een doorgaande lijn vanaf de peuters tot en met groep 8.

Informatie betreffende Coronavirus:

De school is inmiddels weer geopend voor de leerlingen. Voorlopig komen de kinderen twee dagen naar school. Ze komen op maandag en donderdag of op dinsdag en vrijdag. Voor ouders die beide werkzaam zijn in een cruciaal beroep en geen opvang kunnen regelen voor hun kind(eren), wordt opvang geboden op woensdagochtend. Hiervoor dient u onderstaande formulieren ingevuld in te leveren op school. Dit kan ook digitaal op contact.violier@primoschiedam.nl.
Als de aanvraag is goedgekeurd, krijgt u zo snel mogelijk bericht.

_MG_0694
Bekijk hier al het nieuws

inschrijvenkennismakenschoolgids