Engels

Op de Violier zien we het als onze taak alle kinderen een stevige basis mee te geven voor een toekomst in de maatschappij. Beheersing van de Engelse taal wordt steeds belangrijker in onze moderne samenleving. In de bovenbouw worden zelfs sommige reguliere lessen in het Engels gegeven.

PallasAthena

Op basis van de beschikbare Cito-scores, kindkenmerken en leerkrachtgegevens kunnen leerlingen van de groepen 4 t/m 8 die meer uitdaging nodig hebben geplaatst worden in de PallasAthena-groep. Deze kinderen gaan 1 dagdeel per week buiten de klas werken aan projecten (bijv. kunst, mythologie enz), Spaans en drama onder leiding van een leerkracht.

Eigentijds onderwijs

Onder eigentijds onderwijs verstaan wij onderwijs dat kinderen ondersteunt bij het leven in de wereld van nu en hen voorbereidt op het leven in de wereld van morgen. Onderwijs dat uitgaat van de kwaliteiten van kinderen en rekening houdt met hun verschillen. En onderwijs dat aansluit bij de manier waarop kinderen leren, gebruikmakend van nieuwe middelen/technologieën.

 

Voor het eerst naar school

Bent u op zoek naar een school voor uw kind? De Violier biedt een doorgaande lijn vanaf de peuters tot en met groep 8.

Informatie betreffende Coronavirus:

Vanaf 8 februari is de school weer geopend voor alle leerlingen, mits ze geen klachten hebben.

  • Per kind (groep 1 t/m 4) mag er 1 ouder/ verzorger op het plein. 
  • Heeft u meer kinderen in groep 1 t/m 4 op school, dan toch maar 1 ouder/verzorger op het plein.
  • Neem op het plein afscheid van uw kind; ouders mogen nog steeds niet naar binnen.
  • Let op de looprichting op het plein en draag een mondkapje.
  • Bij het ophalen van uw kind svp op het plein wachten op het aangegeven deel van het plein.

_MG_0694
Bekijk hier al het nieuws

inschrijvenkennismakenschoolgids