Engels

Op de Violier zien we het als onze taak alle kinderen een stevige basis mee te geven voor een toekomst in de maatschappij. Beheersing van de Engelse taal wordt steeds belangrijker in onze moderne samenleving. In de bovenbouw worden zelfs sommige reguliere lessen in het Engels gegeven.

Meer-begaafdenonderwijs

Op de Violier vinden wij het belangrijk dat alle kinderen passend onderwijs krijgen. Kinderen die meer aankunnen, krijgen, in overleg met de intern begeleider en hb-specialist, van ons levelwerk. Dit is verrijkingswerk op verschillende vakgebieden. Het kan zijn dat deze kinderen moeite hebben met executieve vaardigheden zoals plannen, hulp vragen of doorzetten. Als dat het geval is, worden de kinderen extra begeleid in de Pallas Athena groep (vanaf schooljaar 2021/2022). Hoogbegaafde leerlingen die nog meer uitdaging kunnen gebruiken om hun vaardigheden te trainen, komen vanaf schooljaar 2021/2022 in de Minerva-groep. Hier geven we Spaans en doen we projecten van psychologisch adviesbureau Ponte, dat is gespecialiseerd in hoogbegaafde kinderen.

Eigentijds onderwijs

Onder eigentijds onderwijs verstaan wij onderwijs dat kinderen ondersteunt bij het leven in de wereld van nu en hen voorbereidt op het leven in de wereld van morgen. Onderwijs dat uitgaat van de kwaliteiten van kinderen en rekening houdt met hun verschillen. En onderwijs dat aansluit bij de manier waarop kinderen leren, gebruikmakend van nieuwe middelen/technologieën.

 

Voor het eerst naar school

Bent u op zoek naar een school voor uw kind? De Violier biedt een doorgaande lijn vanaf de peuters tot en met groep 8.

Foto 9
Bekijk hier al het nieuws

Taken

inschrijvenkennismakenschoolgids

https://www.violierschiedam.nl/wp-content/uploads/Venster-schoolgids-2022-2023-41567-15HT-000-26-01-2023.pdf