Onze ouders

Een goed contact tussen ouders en de school vinden wij heel belangrijk. Samen leggen we de basis voor de toekomst van uw kind. Wij houden u daarom zo goed mogelijk op de hoogte van de voortgang van uw kind en de gang van zaken op school. Dat doen we onder andere in persoonlijke (rapport)gesprekken, maar ook door middel van informatieavonden, nieuwsbrieven en deze website. Natuurlijk hopen wij dat u ons ook op de hoogte houdt.

U kunt op verschillende manieren een bijdrage leveren aan het onderwijs van uw zoon of dochter. Bijvoorbeeld als lid van de ouder- of medezeggenschapsraad. Wilt u ons helpen bij één van de vele activiteiten die wij op school organiseren, dan stellen wij uw hulp bijzonder op prijs.

Onder ‘Ouderparticipatie’ leest u hier meer over.

Bekijk hier al het nieuws

Taken

inschrijvenkennismakenschoolgids

https://www.violierschiedam.nl/wp-content/uploads/Venster-schoolgids-2022-2023-41567-15HT-000-26-01-2023.pdf