Klachtenregeling & vertrouwenspersoon

​​Wij vinden het contact tussen ouders en school zoals heel belangrijk. We stellen het op prijs als u met vragen en opmerkingen over de school bij ons komt. Op de Violier wordt veel aandacht geschonken aan de kwaliteit van het onderwijs. Het spreekt voor zich dat de leerkrachten en de overige leden van het schoolteam zich inzetten om hun werk zo goed mogelijk te doen. Een menselijke vergissing of een misverstand is echter niet altijd uit te sluiten. Hierdoor zou bij u ongenoegen kunnen ontstaan. Als dat het geval is, zien wij het liefst dat u meteen bij ons aan de bel trekt. Wij zien graag dat u uw vragen of opmerkingen direct en open bespreekt met de groepsleerkracht van uw kind. Dat is vaak de snelste en meest efficiënte werkwijze.

In sommige gevallen is het misschien niet mogelijk om tot een oplossing te komen,
dan kunt u bij de vertrouwenspersoon of de directeur van de school terecht. Indien ook dit naar uw mening niet leidt tot een goede oplossing kunt u terecht bij Stichting Primo​.
Het bestuur van de school heeft een regeling vastgesteld, waarin precies staat beschreven wat er met een officiële klacht gebeurt. Als u meer wilt weten over deze klachtenregeling of over andere onderwerpen die hier aan de orde zijn gesteld, dan kunt u contact opnemen met een van de vertrouwenspersonen of met de directie van de school.

Schoolcontactpersoon / vertrouwenspersonen

Sommige problemen blijven moeilijk om er zomaar op school over te praten. In dit soort gevallen kunt u of uw zoon of dochter, contact opnemen met de schoolcontactpersoon, Trudy v.d. Burg of Lucienne Brunink. Zij zijn er speciaal om ouders en/of leerlingen te adviseren wat zij het beste kunnen doen. Zij kunnen eventueel contact opnemen met de gemeentelijke vertrouwenspersonen. Dit kunt u trouwens ook zelf doen.

De vertrouwenspersoon voor Stichting Primo Schiedam is:
Letteke Scheurkeugel van de CED-Groep Vlaardingen
Parallelweg 2
3131 DG Vlaardingen
Tel. 010-4071599

Email:evp@cedgroep.nl

Openingstijden; ma t/m vrij 8.30 – 17.00 uur.

Vertrouwensinspecteur

Vertrouwensinspecteurs adviseren en ondersteunen bij klachten rond seksueel misbruik, seksuele intimidatie en ernstig fysiek of geestelijk geweld. Leerlingen, docenten, ouders en andere betrokkenen bij scholen die met deze klachten te maken hebben, kunnen een beroep doen op de vertrouwensinspecteur.

De vertrouwensinspecteur helpt bij het zoeken naar oplossingen, bij het vinden van de juiste weg of het doen van aangifte.
Tijdens kantooruren 0900-1113111 (lokaal tarief)​
Bekijk hier al het nieuws

Taken

inschrijvenkennismakenschoolgids

https://www.violierschiedam.nl/wp-content/uploads/Venster-schoolgids-2022-2023-41567-15HT-000-26-01-2023.pdf