Ouderraad

De ouderraad (OR) houdt zich samen met het team bezig met de organisatie van diverse schoolactiviteiten, zoals de schoolreizen en andere feesten (Sinterklaas, Kerstfeest, Pasen etc.). Vanuit de OR zijn er werkgroepen die samen met de leerkrachten deze activiteiten organiseren. Al deze activiteiten worden betaald uit het schoolfonds, waarvoor u gevraagd wordt per jaar een (vrijwillige) bijdrage van € 49,00 per kind over te maken op rekeningnummer NL76INGB0003274051 t.n.v Ouderraad OBS De Violier. Zonder deze bijdrage is het bijna onmogelijk om al deze activiteiten te organiseren. U krijgt vanzelf een brief toegezonden voor de betaling van dit bedrag. Komt uw kind in de loop van het jaar op school, dan krijgt u een brief voor een gedeelte van de ouderbijdrage. Wilt u de ouderbijdrage in termijnen betalen, neem dan contact op met penningmeester van de OR. Wilt u meer weten over de ouderraad of u aanmelden als lid, neemt u dan contact op met een van de leden van de OR.

OR-leden schooljaar 2023 – 2024

Ilse de Vette ​Voorzitter​ or.violier@primoschiedam.nl
Diana de Jong Penningmeester​ or.violier@primoschiedam.nl
Afza Iqbal ​OR lid
Annemieke Verboon ​OR lid
​Amber Malik OR lid
Merve Eski Özel OR lid
Derya Taner Kot OR lid
Tiny Schuman OR lid
Bhartie Soekhai OR lid
Mariam Ayoubi OR lid
Dalal Kouhli OR lid
Bekijk hier al het nieuws

Taken

inschrijvenkennismakenschoolgids

https://www.violierschiedam.nl/wp-content/uploads/Venster-schoolgids-2022-2023-41567-15HT-000-26-01-2023.pdf