Uitstroomgegevens ​​

Als team van leerkrachten werken wij op De Violier hard om uit elk kind te halen wat erin zit. Daarnaast zijn resultaten afhankelijk van andere factoren: aanleg voor een bepaald vak, intelligentie, werkhouding, motivatie, de lesmethoden, het vakmanschap van de leerkracht, het beleid van de school enz. Wij werken samen met kinderen en ouders hard om deze factoren op een positieve manier te beïnvloeden.

Voor meer informatie over uitstroomgegevens van de basisschool en prestaties op het middelbaar onderwijs verwijzen we u naar www.scholenopdekaart.nl, waar u gegevens van alle scholen met elkaar kunt vergelijken.

Bekijk hier al het nieuws

Taken

inschrijvenkennismakenschoolgids

https://www.violierschiedam.nl/wp-content/uploads/Venster-schoolgids-2022-2023-41567-15HT-000-26-01-2023.pdf