Uitstroomgegevens ​​

Als team van leerkrachten werken wij op De Violier hard om uit elk kind te halen wat erin zit. Daarnaast zijn resultaten afhankelijk van andere factoren: aanleg voor een bepaald vak, intelligentie, werkhouding, motivatie, de lesmethoden, het vakmanschap van de leerkracht, het beleid van de school enz. Wij werken samen met kinderen en ouders hard om deze factoren op een positieve manier te beïnvloeden. Aan het eind van het schooljaar 2016-2017 hebben 45 leerlingen na groep 8 onze basisschool verlaten en zijn doorgestroomd naar het voortgezet onderwijs. Hieronder treft u een overzicht van de brugklassen waar deze zijn gestart:

Praktijkschool
1 kind

VMBO-bbl/kbl
4 kinderen
VMBO-tl
9 kinderen

VMBO-tl/HAVO
4 kinderen

HAVO
13 kinderen

HAVO/VWO
7 kinderen

VWO/Gymasium
7 kinderen


Verklaring van de afkortingen:

Praktijkschool
VMBO: Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs:
– BBL: basisberoepsgerichte leerweg
– KBL: kaderberoepsgerichte leerweg
– TL: theoretische leerweg
– TL/HAVO: theoretische leerweg/HAVO (= Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs)
HAVO/VWO: Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs/ Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs
VWO/Gymnasium: Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs

 

 

Bekijk hier al het nieuws

inschrijvenkennismakenschoolgids