Groep 6

Taal en Spelling:

We werken met Taal Actief. Elke 3 weken staat een woordpakket centraal. Deze pakketten – samen met extra oefenbladen – staan hieronder.

Spellingpakketten
Woordpakket 1
Woordpakket 2
Woordpakket 3
Woordpakket 4
Woordpakket 5
Woordpakket 6
Woordpakket 7
Woordpakket 8

Spellingpakket per thema
Thema 1 woordpakket
Thema 2 woordpakket
Thema 3 woordpakket
Thema 4 woordpakket
Thema 5 oefenblad taal
Thema 6 woordpakket
Thema 7 woordpakket
Thema 8 woordpakket

Oefenbladen spelling
Thema 1 oefenblad spelling
Thema 2 oefenblad spelling
Thema 3 oefenblad spelling
Thema 4 oefenblad spelling
Thema 5 oefenblad spelling
Thema 6 oefenblad spelling
Thema 7 oefenblad spelling
Thema 8 oefenblad spelling

Woordenschatpakketten taal
Woordpakket 1
Woordpakket 2
Woordpakket 3
Woordpakket 4
Woordpakket 5
Woordpakket 6
Woordpakket 7
Woordpakket 8

Oefenbladen taal
Thema 1 oefenblad taal
Thema 2 oefenblad taal
Thema 3 oefenblad taal
Thema 4 oefenblad taal
Thema 5 oefenblad taal
Thema 6 oefenblad taal
Thema 7 oefenblad taal
Thema 8 oefenblad taal

Woordenschatpakketten taal Snappet
Woordpakket thema 1 les 1
Woordpakket thema 1 les 6
Woordpakket thema 1 les 11
Woordpakket thema 2 les 1
Woordpakket thema 2 les 6
Woordpakket thema 2 les 11
Woordpakket thema 3 les 1
Woordpakket thema 3 les 6
Woordpakket thema 3 les 11
Woordpakket thema 4 les 1
Woordpakket thema 4 les 6
Woordpakket thema 4 les 11
Woordpakket thema 5 les 1
Woordpakket thema 5 les 6
Woordpakket thema 5 les 11
Woordpakket thema 6 les 1
Woordpakket thema 6 les 6
Woordpakket thema 6 les 11
Woordpakket thema 7 les 1
Woordpakket thema 7 les 6
Woordpakket thema 7 les 11
Woordpakket thema 8 les 1
Woordpakket thema 8 les 6
Woordpakket thema 8 les 11

Rekenen

We werken met Wereld in Getallen. Hieronder staan de doelenposters van groep 6.

Deel 6A:
Blok 1: Weer naar school
Blok 2: Het museum
Blok 3: De Zeeuwse kust
Blok 4: Paardensport

Deel 6B:
Blok 1: Winterwereld
Blok 2: De familiedag
Blok 3: De weg op
Blok 4: Survival

Bekijk hier al het nieuws

inschrijvenkennismakenschoolgids