Groep 6

Taal en Spelling:

We werken met Taal Actief. Elke 3 weken staat een woordpakket centraal. Deze pakketten – samen met extra oefenbladen – staan hieronder.

Oefenbladen spelling
Thema 1 oefenblad spelling
Thema 2 oefenblad spelling
Thema 3 oefenblad spelling
Thema 4 oefenblad spelling
Thema 5 oefenblad spelling
Thema 6 oefenblad spelling
Thema 7 oefenblad spelling
Thema 8 oefenblad spelling

Spellingpakket per thema
Thema 1 woordpakket
Thema 2 woordpakket
Thema 3 woordpakket
Thema 4 woordpakket
Thema 5 oefenblad taal
Thema 6 woordpakket
Thema 7 woordpakket
Thema 8 woordpakket

Snappet Doelenposters Spelling
Thema 1 spelling Snappet
Thema 2 spelling Snappet
Thema 3 spelling Snappet
Thema 4 spelling Snappet
Thema 5 spelling Snappet
Thema 6 spelling Snappet
Thema 7 spelling Snappet
Thema 8 spelling Snappet

Snappet Woordenschatpakketten taal
Woordpakket Snappet Thema 1:_Het menselijk lichaam
Woordpakket Snappet Thema 1:_Bewegen, sport en spel 1 les 6
Woordpakket Snappet Thema 1: Uitdrukkingen
Woordpakket Snappet Thema 2: Natuur en weer
Woordpakket Snappet Thema 2: Kunst en cultuur
Woordpakket Snappet Thema 2: Gedrag en gevoelens
Woordpakket Snappet Thema 3: Eten en drinken
Woordpakket Snappet Thema 3: Omgeving en milieu
Woordpakket Snappet Thema 3: Verkeer en vervoer
Woordpakket Snappet Thema 4: Familie en vrienden
Woordpakket Snappet Thema 4: Moeilijke woorden
Woordpakket Snappet Thema 4: Meningen
Woordpakket Snappet Thema 5: Werken en beroepen
Woordpakket Snappet Thema 5: Geld en winkelen
Woordpakket Snappet Thema 5: Tijd
Woordpakket Snappet Thema 6: School
Woordpakket Snappet Thema 6: Richting
Woordpakket Snappet Thema 6: Vroeger
Woordpakket Snappet Thema 7: Dieren
Woordpakket Snappet Thema 7: Media en communicatie
Woordpakket Snappet Thema 7: Informatie
Woordpakket Snappet Thema 8: Kleding en uiterlijk
Woordpakket Snappet Thema 8: Reizen
Woordpakket Snappet Thema 8: Feest en vermaak

Rekenen

Snappet Doelenposters Rekenen
Deel 6A:
Blok 1
Blok 2
Blok 3
Blok 4

Deel 6B:
Blok 1
Blok 2
Blok 3
Blok 4

Bekijk hier al het nieuws

Taken

inschrijvenkennismakenschoolgids

https://www.violierschiedam.nl/wp-content/uploads/Venster-schoolgids-2022-2023-41567-15HT-000-26-01-2023.pdf