Verlof

​​​Verlof buiten de normale schoolvakanties is in principe niet mogelijk. We gaan uit van de volgende regels:

  • Vakantieverlof mag niet aangevraagd worden voor de eerste twee lesweken van het schooljaar;
  • Verlof wegens vakantie is alleen mogelijk indien een van de ouders wegens de aard van zijn/haar beroep alleen buiten de schoolvakanties op vakantie kan gaan;
  • Een werkgeversverklaring moet u vragen aan uw werkgever.
  • Verlof wegens andere gewichtige omstandigheden kan worden aangevraagd, de richtlijnen hier voor staan op het aanvraagformulier.
  • Verlof vraagt u aan bij de directie. U kunt daar het aanvraagformulier krijgen of hier downloaden.

De directie geeft wel of geen toestemming en overlegt eventueel met de leerplichtambtenaar. Wordt er verlof gevraagd voor meer dan 10 schooldagen per schooljaar, dan beslist de leerplichtambtenaar hierover.

Bekijk hier al het nieuws

Taken

inschrijvenkennismakenschoolgids

https://www.violierschiedam.nl/wp-content/uploads/Venster-schoolgids-2022-2023-41567-15HT-000-26-01-2023.pdf