Tussenschoolse opvang

In verband met de ontwikkelingen met betrekking tot Covid 19 heeft de Medezeggenschapsraad in november besloten om het continurooster tot de zomervakantie te handhaven. Hierdoor is er tijdelijk geen TSO.

De directie van de Violier heeft er voor gekozen om de organisatie van de TSO onder te brengen bij kinderopvangorganisatie KomKids. De directie van school blijft altijd eindverantwoordelijk.

De coördinator van de TSO is Corry Conijn en ze is in dienst bij KomKids. Zij is verantwoordelijk voor de gehele administratie en organisatie van de TSO. Voor vragen en opmerkingen is zij telefonisch te bereiken tot 14.00 uur of anders per app of e-mail. Samen met een team van vrijwillige medewerkers voert ze de TSO uit. Alle TSO medewerkers moeten, zoals iedereen die op school beroepsmatig met kinderen werkt, een verklaring omtrent gedrag (VOG) afgeven.

Aanmelden TSO

Voor alle kinderen die voor het eerst gebruik maken van de TSO ontvangt de coördinator graag van tevoren een ingevuld inschrijvingsformulier. Dit formulier is te verkrijgen bij de TSO-coördinator of te downloaden via onze website (www.violierschiedam.nl). Aanmelden kan voor vaste dagen, maar ook voor wisselende, losse dagen.
Wilt u van tevoren eerst eens komen kijken en kennismaken, dan bent u van harte welkom!

Voor opgeven en afmelden – vóór tien uur – van uw zoon of dochter kunt u de weeklijsten bij de lokalen gebruiken; anders via app, e-mail (tsoviolier@komkids.nl) of telefonisch 06-15567051. Heeft u uw kind niet of te laat afgemeld, dan moeten we helaas toch de kosten doorberekenen.

Kosten en administratie

De kosten van de TSO bedragen met ingang van 1 januari 2020 € 2,76 per kind.

Om het geheel goed te administreren, maken wij gebruik van het “Opvang- en Registratie Systeem” (ORS). Elk kind heeft een aparte kaart; verschillende kinderen uit één gezin hebben gezamenlijk een familiesaldo. De TSO is bij vooruitbetaling verschuldigd. Bij een tekort kan uw kind in principe geen gebruik maken van de TSO. Houd dus zelf uw saldo in de gaten.  U ontvangt wekelijks een saldo-overzicht via de e-mail.

Hoe werkt de TSO?

  • De kinderen nemen zelf hun brood mee; de verschillende soorten drinken worden verzorgd door Komkids.
  • De kinderen krijgen wekelijks, op een wisselende dag, een gezonde traktatie aangeboden.
  • De kinderen eten met hun leeftijdsgenootjes. Aan de hand van het aantal kinderen maakt de coördinator een indeling. We maken gebruik van het Kidsrestaurant en diverse ruimten in het gebouw.
  • We besteden veel aandacht aan voorlezen tijdens het eten.
  • ​Na het eten gaan de kinderen onder begeleiding buiten spelen. Als het weer buiten spelen niet toelaat, spelen we binnen.
  • We hanteren dezelfde regels als tijdens de schooluren.

Lijkt het u leuk om ons team te versterken, laat het mij dan weten. Ik voorzie u graag van informatie en u kunt altijd proefdraaien voordat u de beslissing neemt.

Corry Conijn,
coördinator TSO de Violier
06-15567051
tsoviolier@komkids.nl

Heeft u verder nog vragen, dan kunt u contact met mij opnemen.

Inschrijfformulier TSO Violier

Algemene voorwaarden en betalingsvoorwaarden TSO

Wijze van betalen

Regels en afspraken

Bekijk hier al het nieuws

inschrijvenkennismakenschoolgids