Stichting Leergeld

In steeds meer gezinnen is het financieel niet haalbaar om de kinderen mee te laten doen met (sport)clubs. Zelfs de kosten die de school met zich meebrengt (ouderbijdrage, schoolmateriaal, schoolkamp) zijn voor steeds meer mensen niet op te brengen. Soms kunnen deze gezinnen geen of achteraf pas een beroep doen op bijzondere bijstand of een andere voorziening. Zij kunnen echter wel rekenen op steun van Stichting Leergeld NWN.

Voor wie is Stichting Leergeld NWN bedoeld?

Stichting Leergeld NWN richt zich op ouders/verzorgers van schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar met een laag inkomen (dat wil zeggen ten hoogste
120% van de bijstandsnorm), die woonachtig zijn in de gemeente Schiedam, Vlaardingen of Maassluis en die hun kosten niet of gedeeltelijk vergoed krijgen via bijzondere
bijstand, tegemoetkoming in studiekosten of een andere regeling.

Hoe kunt u ons vinden?
Stichting Leergeld NWN
Postbus 6158,
3130 DD Vlaardingen
E-mailadres: info@leergeldnwn.nl

Telefoon: 06 – 12687572
ma t/m do van 9.30 tot 11.30 uur
Website: www.leergeldnwn.nl​​

​​

Bekijk hier al het nieuws

inschrijvenkennismakenschoolgids