Leerlingenraad 2017-2018

De leerlingenraad bestaat uit 6 leerlingen en twee begeleidende leerkrachten. De leerlingenraad denkt mee, praat mee en beslist mee over allerlei zaken die op school gebeuren. Iedereen die in groep 6, groep 7 of in groep 8 zit kan zich verkiesbaar stellen voor de leerlingenraad. Uit elk van deze groepen wordt op democratische wijze 1 vertegenwoordiger gekozen voor een zittingsperiode van 1 jaar.

Door deze leerlingenraad leren en ervaren de kinderen de democratische principes van onze samenleving. Door de verantwoordelijkheid die de kinderen krijgen zullen zij zich meer betrokken voelen bij de school. Ze leren naar elkaar te luisteren en te argumenteren. De leerlingenraad geeft adviezen aan directie, team van leerkrachten, de ouderraad en de medezeggenschapsraad.

De vergaderingen van de leerlingenraad zijn afwisselend gepland op een dinsdag
of een donderdag van 15.30 u. tot 16.30 u.Fenne van der Drift
Fenne van der Drift
Groep 8

Ashley van Wingerden
Ashley van Wingerden
Groep 8

Esmée Verhoeff
Esmée Verhoeff
Groep 7

Lotte Sermat Hendriks
Lotte Sermat Hendriks
Groep 6/7

Erin van der Helm
Erin van der Helm
Groep 6/7

Suuze Maat
Suuze Maat
Groep 6

Bekijk hier al het nieuws

inschrijvenkennismakenschoolgids