Leerlingenraad 2020-2021

De leerlingenraad bestaat uit 6 leerlingen. Zij worden begeleid door een leerkracht. De leerlingenraad denkt mee, praat mee en beslist mee over allerlei zaken die op school gebeuren. Iedereen die in groep 6, groep 7 of in groep 8 zit kan zich verkiesbaar stellen voor de leerlingenraad. Uit elk van deze groepen wordt op democratische wijze 1 vertegenwoordiger gekozen voor een zittingsperiode van 1 jaar.

Door deze leerlingenraad leren en ervaren de kinderen de democratische principes van onze samenleving. Door de verantwoordelijkheid die de kinderen krijgen zullen zij zich meer betrokken voelen bij de school. Ze leren naar elkaar te luisteren en te argumenteren. De leerlingenraad geeft adviezen aan directie, team van leerkrachten, de ouderraad en de medezeggenschapsraad.

De vergaderingen van de leerlingenraad worden afwisselend gepland na schooltijd van 15.30 u. tot 16.30 u.


Aan deze pagina wordt nog gewerkt.
1
Groep 

2
Groep 

3
Groep 

4
Groep 

5
Groep 

6
Groep 

Bekijk hier al het nieuws

inschrijvenkennismakenschoolgids