Tussenschoolse opvang

​​​​​​​​De directie van de Violier heeft er voor gekozen om de organisatie van de TSO onder te brengen bij kinderopvangorganisatie KomKids. Alle kinderen van de Violier kunnen in principe gebruik maken van de TSO.mits ze zich kunnen vinden in de regels en afspraken van de TSO en school’. De directie van school blijft altijd eindverantwoordelijk.

De coördinator van de TSO is Corry Conijn en ze is in dienst bij KomKids. Zij is verantwoordelijk voor de gehele administratie en organisatie van de TSO. Voor vragen en opmerkingen is zij op 06-15567051  te bereiken tot 14.00 uur of anders per e-mail (tsoviolier@komkids.info). Samen met een team van medewerkers voert ze de TSO uit.

De TSO medewerkers krijgen een vrijwilligerscontract en een vrijwilligersvergoeding. Alle TSO medewerkers moeten, zoals iedereen die op school beroepsmatig met kinderen werkt, een verklaring omtrent gedrag (VOG) afgeven.

Aanmelden TSO

Alle kinderen kunnen tussen de middag gebruik maken van de TSO. Aanmelden kan voor vaste dagen, maar ook voor wisselende, losse dagen.

Voor alle kinderen die voor het eerst gebruik maken van de TSO ontvangt de coördinator   graag van te voren een ingevuld inschrijvingsformulier, met zaken die u over uw kind wilt, zoals voorkeuren of eventuele bijzonderheden m.b.t. de voeding. Op deze wijze weten we al wat meer van uw kind, wat het wennen bij de TSO makkelijker maakt. Dit formulier is te verkrijgen bij de TSO-coördinator of te downloaden via onze website (www.violierschiedam.nl en www.komkids.nl). Daar kunt u ook terecht voor meer informatie over de TSO.
Wilt u van te voren eerst eens komen kijken en kennismaken, dan bent u van harte welkom!

Voor opgeven en afmelden van uw zoon of dochter kunt u de weeklijsten bij de lokalen gebruiken. Af- of aanmelden kunt u eventueel ook per e-mail ( tsoviolier@komkids.info) of telefonisch bij  de coördinator (06-15567051) tussen 7.45 en 8.45 uur doen.
Heeft u uw kind niet of te laat afgemeld, dan moeten we helaas toch de kosten doorbereken.

De kosten van de TSO bedragen met ingang van januari 2019 € 2,57 per kind.

Om deel te kunnen nemen aan de TSO dient u minimaal een tienvoud van 1 registratie  te storten op girorekening: NL59INGB0005046159 te name van St. Komkids TSO o.v.v. voor- en achternaam van uw kind(eren) op het mededelingenveld. Dit is een familietegoed waar alle kinderen van het gezin gebruik kunnen maken.

De TSO is bij vooruitbetaling verschuldigd. Bij een tekort kan uw kind in principe geen gebruik maken van de TSO. Houd dus zelf uw saldo in de gaten.
Wanneer uw kind(eren) is/ zijn aangemeld op een vaste  of “losse” dag, dan wordt automatisch € 2,57  van het tegoed afgehaald. Het bedrag dat u heeft gestort, blijft gedurende de schoolloopbaan voor uw kind(eren) beschikbaar. Wanneer u niet langer gebruik wenst te maken van de TSO en u heeft nog een saldo staan, wordt dit op uw verzoek door de TSO-coördinator contant teruggegeven of gestort.

Om het geheel goed te administreren, maken wij gebruik van het “Opvang- en Registratie Systeem” (ORS). Elk kind heeft een aparte kaart; verschillende kinderen uit één gezin hebben gezamenlijk een familiesaldo.

Op het inschrijfformulier heeft u ons een geldig e-mailadres doorgegeven. U ontvangt wekelijks een saldo-overzicht via de e-mail. Voor meer informatie over onze betalingsvoorwaarden, kunt u ook terecht bij de website van De Violier of van KomKids.

Hoe werkt de TSO?

  • ​De kinderen nemen zelf hun brood mee.
  • De kinderen kunnen een keuze maken uit verschillende soorten drinken, verzorgd door Komkids.
  • De kinderen krijgen wekelijks, op een wisselende dag, een traktatie aangeboden o.a. een stukje komkommer, cracker, stukje kaas, appel, ontbijtkoek enz.
  • De kinderen eten met leeftijdsgenootjes. Aan de hand van het aantal kinderen maakt de coördinator een indeling waar de kinderen gaan eten. De groepen 1/ 2 eten altijd in het Kidsrestaurant.  Verder maken we gebruik van de BSO-ruimtes en de gemeenschappelijke ruimte op de eerste verdieping. Wanneer het niet mogelijk is om de kinderen na het eten buiten te laten spelen, dan maken we ook gebruik van diverse klaslokalen.
  • In het Kidsrestaurant leest een TSO-medewerker bij de lagere groepen 2 keer per week voor tijdens het eten.
  • ​Na het eten gaan de kinderen onder begeleiding buiten spelen. De medewerkers bieden dan sport- en spelmateriaal aan. Ze moedigen de kinderen aan en spelen eventueel zelf ook mee.
  • Bij slecht weer bieden we binnen activiteiten aan, zoals beweeg- en bordspelletjes, kleuren, knutselen en voorlezen. We maken dan ook gebruik van de hallen. Voor de midden- en bovenbouw bestaat ook de mogelijkheid om te computeren.
  • We hanteren dezelfde regels als tijdens de schooluren.

Wilt u een keer  mee eten?

Neem dan contact op met de coördinator, dan zetten wij een extra bordje klaar!

Heeft u verder belangstelling om het TSO team te versterken, dan geven wij daar graag informatie over.

Corry Conijn,
coördinator TSO de Violier
06-15567051

tsoviolier@komkids.info

Heeft u verder nog vragen, dan kunt u contact met mij opnemen.

Inschrijfformulier TSO Violier

Infomap nieuwe kinderen

Bekijk hier al het nieuws

inschrijvenkennismakenschoolgids